STN / DIN Spojovacie Materiály

Normalizované diely a profily
ku grafickému systému SolidWorks
( Viac ako 3 000 normalizovaných súčiastok )

STN diely je databáza normalizovaných dielov, ktorá obsahuje základné spojovacie a poistné súčiastky. Databáza je určená nie len pre užívateľov SolidWorks Standard, ale vhodne doplňuje databázu spojovacích materiálov vyšších balíkov SolidWorks.

Túto databázu aktualizujú pracovníci spol. AXYZ-CNC, s.r.o. v Martine podľa platných noriem STN a DIN. Do namodelovaných zostáv tak možno ľahko a hlavne efektívne vkladať spojovacie diely z noriem STN a DIN. Normalizované diely sú spracované pomocou typových rád a jednotlivé rozmerové rady sú riadené pomocou tabuľky spracovanej pomocou Microsoft Excel.

Skôr ako pridáme normalizovaný diel do zostavy, máme možnosť vizuálnej kontroly pomocou náhľadu na súčiastku. V okne Vybrať konfiguráciu môžeme zvoliť z konkrétnej typovej rady a vybrať tak požadovaný rozmer.

Pri umiestňovaní súčiastok využívame nástroj Odkaz na väzby, kde systém automaticky rozpoznáva umiestňovanie na základe vyselektovaných referencií.