AutoVue

AutoVue je softvér, ktorý umožňuje prezeranie, porovnávanie, kontrolu a rýchlu prácu s dokumentami, ktoré sú súčasťou bežného života každej firmy a podniku.

AutoVue používateľom umožňuje prezeranie cca 450 elektronických formátov v ich originálnej podobe a v rôznych verziách bez toho, aby tieto boli ukladané do iného formátu, ktorý má používateľ akurát k dispozícii.

Zaraďťe sa aj Vy medzi viac ako 250 používateľov na Slovensku !

2D a 3D prezeranie, poznámkovanie

V elektronických dokumentoch, tak 2D ako aj 3D, je možné robiť rýchle vyhľadávanie, poznámkovanie, meranie úsekov jednotlivo, resp. viacej úsekov spolu, rovín, plôch, uhlov, robiť rezy, prierezy modelov, merať ich veľkosť, potláčať jednotlivé hladiny, resp. modely, atď. Funkcionality porovnávania výkresov možete vidieť na nasledovnom videu.

Spolupráca v reálnom čase

AutoVue umožňuje urýchľovať vzájomnú spoluprácu medzi jednotlivými oddeleniami podniku, pričom práca na sieti prebieha opätovne na dokumentoch akéhokoľvek formátu, pričom požadované zmeny na jednotlivých typoch dokumentov sú automaticky zaznamenávané.

V prípade, že ktorýkoľvek výkonný pracovník doplní dokument o príslušnú poznámku, rozmer, atď mimo prostredia podnikovej siete, pripojením na podnikovú sieť je požadovaná zmena automaticky zaslaná príslušným pracovníkom.

3D Nálet

Nová verzia AutoVue umožňuje vstupovať do 3D modelov, prezerať model ako vypadá zvnútra, kontrolovať chyby v prienikoch, a opätovne práca s 3D modelom prebieha v jeho pôvodnom formáte, bez toho, aký druh 3D softvéru Vy alebo Váš zákazník resp. dodávateľ používa.

Vytváranie 3D užívateľských pohľadov a ich poznámkovanie

AutoVue umožňuje vytvárať vlastné používateľské pohľady, rozhrania, poznámkovať ich , označovať ich, zisťovať hmotnosť jednotlivých modelov, prípadne merať dĺžku jednotlivých plôch, kontrolovať prieniky v modeloch, vytvátať inštrukcie o generovaných zostavách. AutoVue podporuje Product manufacturing information ( PMI ) Ak ste používateľom softvéru ako je Catia, Pro/Engineer, Unigraphic, SolidWorks, SolidEdge atď. AutoVue podporuje prezeranie všetkých pomocných prvkov, ako sú rovina, pomocná rovina, geometrické tolerancie, koordinačné systémy, osi, atď.

V prípade, že Vám teda zákazník pošle súbory v Catii a Vy k tomu urobíte modely v SolidWorks, AutoVue toto všetko nielen vidí, ale umožňuje napríklad model vytvorený v Catii vložiť priamo k modelu vytvorenom v SolidWorks. Tieto funkcionality výrazne urýchľujú komunikáciu so zákazníkom, čas, prácu a samozrejme celkové náklady pri rýchlej reakcii na dopyt, tvorbu cenovej ponuky, náklady na vnútropodnikovú komunikáciu atď.

Prezeranie cez Microsoft Explorer resp.práca off-line umožňuje dokumenty načítavať priamo v teréne bez zapájania dlhého radu kolegov v podniku.