AutoVUE Demo

AutoVue je softvér, ktorý umožňuje prezeranie, porovnávanie, kontrolu a rýchlu prácu s dokumentami, ktoré sú súčasťou bežného života každej firmy a podniku.

AutoVue používateľom umožňuje prezeranie cca 450 elektronických formátov v ich originálnej podobe a v rôznych verziách bez toho, aby tieto boli ukladané do iného formátu, ktorý má používateľ akurát k dispozícii.