Datakit - translátor pre SolidWorks

Na svete je viac ako 20 integrovaných alebo samostatných prekladačov do natívnych alebo neutrálnych dát s rôznych CAD riešení.

Top riešenia z našej ponuky sú:

  • Catia V4 2D a 3D do SolidWorks
  • Catia V5 do SolidWorks
  • Catia V6 do SolidWorks
  • NX do SolidWorks,
  • SolidWorks do Catia V5

Neprekonateľný rozsah

Obnoví všetky dáta od Vašich kolegov, partnerov alebo zákazníkov, prehliada typy podporovaných súborov ako: 3D Diely, Zostavy, alebo 2D Výkresy.
Podporované sú 2D, 3D geometrické, Topologické informácie rovnako ako aj atribúty, konštrukčná história, FD&T a prvky.
Môžete tiež exportovať .SLDPRT diely a .SLDASM zostavy do natívnych formátov Catia V4 alebo V5.
Mnoho parametrov splní Vaše špecifické potreby (voľba osí, entít, hladín . . . )

Obnovenie informácií zo stromu prvkov Catia V5

Tento výkonný prekladač umožňuje identifikovať geometrické a obrábacie funkcie dostupné v strome a presné modely Catia V5, a použije ich priamo v SolidWorkse. Máte možnosť upraviť atribúty v Catia V5 a modifikovať ich v SolidWorkse.
Mnoho Catia V5 prvkov je konvertovaných: škice, povrchy, základne komponenty.

Spolupráca s partnermi

DATAKIT spolupracuje s mnohými partnermi SolidWorksu, ktorí distribuujú riešenia pre výmenu dát po celom svete a navrhujú prevod dátových služieb na svojich internetových portáloch. Na výber máte licenciu pre CAD systém, resp. licenciu nezávislú od CAD systému.