FormingSuite

FASTBLANK

vypočíta počas niekoľkých sekúnd počiatočný tvar prístrihu plechu pre ťahanie. FASTBLANK sa vyznačuje týmito hlavnými znakmi:

  • rýchle a presné generovanie tvaru prístrihu
  • grafické zobrazovanie stenčovania a hromadenia materiálu pri ťahaní a procesov deformovania plechu
  • užívateľsky definovaná databáza materiálov pre rýchlu virtuálnu analýzu ľubovoľnej komponenty
  • HTML výstup sumarizuje celý proces a poskytuje hodnotné inžinierske údaje pre ďalšie spracovanie a kalkulácie
  • rozsiahla geometrická skupina nástrojov pre úpravu plôch zdrojových dát
  • extrémne jednoduché užívateľské ovládanie operácií

BLANKNEST

Stanovuje optimálne materiálové využitie pomocou geometrického umiestňovania prístrihov. Automaticky vypočítava schému najoptimálnejšieho rozloženia prístrihov založenej na definovanej šírke obtečenia súčiastky a ďalších riadených obmedzení. Softvér vie pracovať aj s tvarovo rozdielnymi súčiastkami zrkadlovo orientovanými prístrihmi. Vytvára plne automatizovanú schému rozloženia pre jedno a dvojkrokové konfigurácie.

FASTFORM

poskytuje nástroje analýz formovania pre virtuálne odsúhlasenie ťahu. Veľmi rýchle definovanie analýzy, výpočet a nájdenie optimálneho riešenia FASTFORM vykoná počas niekoľkých minút. Simulácia sleduje komplexne faktory ako trenie, plochy zadierania, prídavky ťahania, pridržiavače a pridržiavaciu silu, tlak odpruženia atď. Je možné analyzovať aj zošitie zváraných predliskov. FASTFORM Advanced ďalej ponúka:

  • eliminovanie finančných strát skorou identifikáciou problémov produktu a procesov
  • rýchla a ľahká identifikácia sformovateľnosti prístrihu a tvorba matrice
  • podstatná redukcia času pri odlaďovaní ťahu
  • rozsiahla geometrická skupina nástrojov pre úpravu plôch zdrojových dát