SolidWorks Costing

Poznajme svoje náklady včas

Udržanie každého návrhu v projekte v rámci rozpočtu je nevyhnutné, najmä z hľadiska výroby. Problémom je získať reálne hodnoty, alebo ručný odhad nákladov v rozumnom časovom horizonte. S nástrojom SolidWorks Costing, môžete odstrániť tieto problémy s rozpočtom a časom a rýchlo costing3odhadnúť výrobné náklady na plechové diely alebo opracované komponenty pomocou automatizácie odhadu nákladov a procesu oceňovania.

Ide o nástroj, ktorý pomáha návrhárom pri rozhodovaní sa na základe nákladov na výrobu; výrobcom potom pomáha vytvárať cenové ponuky pre zákazníkov. Kedykoľvek vykonáte zmenu v návrhu, zistíte ihneď novú aktualizovanú cenu spolu s podrobným rozpisom nákladov. Okrem toho môžete vytvárať automatické správy o nákladoch.

Informácie pre výrobu a o materiáloch v šablónach umožňujú aplikácii SolidWorks Costing určiť náklady na výrobu. Do šablón môžete zadať materiál použitý na výrobu dielu, výrobné procesy (napr. rezanie laserom, ohýbanie, frézovanie alebo sústruženie) a súvisiace náklady na tieto materiály a výrobné procesy. Šablóny taktiež umožňujú vytvárať vlastné operácie, ako je balenie, záznam do systému ERP, farbenie alebo čistenie.

Nástroj Costing slúži rôznym typom užívateľov

 • Konštruktéri: Nástroj SolidWorks Costing odpovedá na otázku "Koľko to bude stáť?", t. j. poskytuje odhady nákladov na výrobu dielov. Aplikácia dokáže porovnávať modely, aby ste sa mohli rozhodovať na základe nákladov už v skoršej fáze procesu navrhovania. Môžete vyskúšať scenáre "čo keď...", ako napríklad odstraňovanie prvkov, zmenu materiálu alebo použitie rôznych výrobných procesov a sledovať ako ovplyvňujú náklady. Odhady nákladov sú opakovateľné, pretože výsledky vychádzajú z údajov v šablónach, takže môžete pre kalkuláciu nákladov použiť vždy rovnaké informácie zo šablóny.
 • Výrobcovia: Nástroj SolidWorks Costing vytvára presné cenové ponuky vychádzajúce z materiálov, procesov a ďalších súvisiacich nákladov nutných na výrobu dielov. S aplikáciou Costing môžete vytvárať cenové ponuky rýchlejšie než ručne, napr. pomocou tabuliek, počítaním prvkov alebo odhadom odstráneného množstva materiálu. Nástroj SolidWorks Costing pomáha eliminovať chyby a predstavuje presný a opakovateľný systém tvorby cenových ponúk, ktorý môžete aktualizovať, kedykoľvek sa zmenia náklady na materiál alebo prácu.
 • Manažéri: Nástroj SolidWorks Costing pomáha taktiež projektovým manažérom ako aj technickým riaditeľom aktívne sledovať výnosnosť jednotlivých projektov alebo zákaziek.

Sheet Metal Costing

Nástroj Sheet Metal Costing costing4 slúži pre kalkuláciu dielov vyrábaných z plechu. Umožňuje kalkulovať nasledujúce:

 • Operácie rezania rovného plechu (rezanie laserom, vodnou tryskou a plazmou)
 • Prvky z knižnice (prielisy a tvarovacie nástroje)
 • Ohyby
 • Vlastné operácie (farbenie, eloxovanie a tepelná úprava)
 • Operácie pri príprave strojov alebo procesov

Aby ste mohli tento nástroj použiť, musí diel obsahovať plechové prvky, napr. lemy, ohyby alebo tvarovacie nástroje. Prvky , ako sú napr. diery či rezy, sú považované za dĺžky rezov pre operácie rezania laserom, vodnou tryskou alebo plazmou.

Machining Costing

Nástroj Machining Costing costing6 slúži pre kalkuláciu dielov, ktoré sú obrábané z blokového doskového alebo valcového materiálu. costing7 Pre diely vyrábané z blokov sa používajú výrobné techniky frézovania a vŕtania. Tento nástroj môžete použiť pre diely, kde pri ich výrobe je na začiatku blok materiálu a behom výroby sa používajú nasledujúce operácie:

 • Frézovanie (frézovanie plôch, koncov ploché alebo guľové frézovanie a skosenie)
 • Vŕtanie (vŕtanie nepriechodných a priechodných dier, rozširovanie dier a prerezávanie závitov
 • Prvky knižnice
 • Vlastné operácie (farbenie, eloxovanie a tepelná úprava)
 • Operácie pri príprave strojov alebo procesov (náklady na prípravu frézy)

Pre diely vyrábané z dosiek sa okrem frézovania, vŕtania využívajú aj techniky rezania laserom, vodnou tryskou a plazmou. Tento nástroj môžeme použiť pre diely, kde pri ich výrobe je na začiatku doska a využívajú sa nasledujúce operácie:

 • Frézovanie (frézovanie plôch, koncov, ploché alebo guľové frézovanie a skosenie)
 • Vŕtanie (vŕtanie nepriechodných a priechodných dier, rozširovanie dier a prerezávanie závitov
 • Prvky knižnice
 • Vlastné operácie (farbenie, eloxovanie a tepelná úprava)
 • Operácie pri príprave strojov alebo procesov (náklady na prípravu frézy)
 • Rezanie (rezanie laserom, vodnou tryskou alebo plazmou)

Pre diely vyrábané z valcových polotovarov sa používajú výrobné techniky sústruženia, frézovania a vŕtania. Tento nástroj môžete použiť pre diely, kde pri ich výrobe je na začiatku valcový materiál a behom výroby sa používajú nasledujúce operácie:

 • Sústruženie
 • Frézovanie
 • Vŕtanie
 • Prvky knižnice
 • Vlastné operácie
 • Operácie pri príprave strojov alebo procesov

V súčasnej dobe aplikácia SolidWorks Costing nepracuje s dielmi vytváranými priebežným trojosým frézovaním a vstrekovaním do formy. Presnosť nákladov vypočítaných nástrojom SolidWorks Costing zodpovedá presnosti údajov v šablónach. Software SolidWorks síce ponúka vopred vytvorené šablóny, ale najlepšie je vytvoriť si vlastné šablóny na základe Vašich výrobných nákladov. Doporučujeme vytváranie vlastných šablón, ktoré budú zodpovedať skutočným nákladom, spoluprácu s výrobnými oddeleniami Vášho podniku a externými výrobnými dodávateľmi.

Nástroj SolidWorks Costing je veľkým prínosom pre úsporu času a udržiavanie projektov v rámci rozpočtu.

SolidWorks Costing je súčasťou balíkov SolidWorks Professional a SolidWorks Premium