Logopress3

Logopress3 je nástrojom na tvorbu strihacích plánov a nástrojov plne integrované do prostredia SolidWorks. Logopress3 umožňuje veľmi efektívne rozvíjať aj plošné modely importovaných geometrií.

Flattening part

Tento modul je určený na komplexné rozvinutie ohybov a prielisov 3D súčiastok. Flattening part dodáva konštruktérovi, ktorý pracuje s plechovými modelmi rýchlosť a jednoduchosť pri vytváraní rozvinov a taktiež aj vizualizáci koncových tvarov, ktorá štandardnými nástrojmi nebola dosiahnutá nikdy predtým Logopress3 umožňuje rýchle vytvorenie rozvinu aj z importovaných dielov do SolidWorks /IGES, STEP.../. Logopress3 najprv detekuje či plechový diel môže byť celkovo rozvinutý a potom samočinne pracuje v procese rozvinu a zobrazí výsledný tvar prístrihu.

Creating a strip

Tento modul je používaný po fáze analýzy rozvinu a je určený pre návrhárov na tvorbu strihových postupov.
Modul je nalinkovaný priamo s rozvinutým stavom. Práca so stripom predstavuje vysoký stupeň jednoduchosti a presnosti, nástroj je navrhovaný súčasne v procese kontroly zhodnosti a správnosti.

Tool creation

Tento modul automatizuje, zjednodušuje a zrýchľuje konštrukciu nástrojov a ich zostáv. Je ľahký na používanie s vysokou efektivitou práce. Možnosť definovania vlastných štandardov.

20 ročné skúsenosti spoločnosti Logopress3 zdieľané spolu so zákazníkmi, ktorí sú zapájaní
do zracionalizovania a zjednodušenia funkcionalít, vytvárajú tento jedinečný produkt na tvorbu strihových plánov a nástrojov.