Predstavenie spoločnosti

AXYZ - CNC s.r.o. so sídlom v Martine je inžiniersko-poradenský a konštrukčný subjekt, zaoberajúci sa na jednej strane poskytovaním know-how v oblasti nasadzovania 3D CAM technológií a na strane druhej vývojom a konštrukciou nových výrobkov. Spoločnosť bola založená v roku 1993 s cieľom podpory CAD/CAM systémov a technologií na Slovensku.

Hlavnou náplňou AXYZ - CNC s.r.o. je distribúcia 3D grafického softvéru SolidCAM, ktorý sa vo svete, ako aj doma, stáva najpredávanejším plne parametrickým 3D softvérom. AXYZ - CNC s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom celý rad profesionálnych služieb: národnú lokalizáciu sofvéru a manuálov, inštalácie, školenia, hot-line, poradenstvo pri nasadzovaní CAD a implementáciu do informačných systémov.

V roku 1995 založila spoločnosť vlastnú konštrukčnú kanceláriu, ktorej cieľom je podporovať svojich partnerov predovšetkým v oblasti mechanickej konštrukcie, kinematických a napäťových analýz, neskôr boli tieto aktivity rozšírené o komplexné projekčné a konštrukčné rozpracovanie nových výrobkov z oblasti stavebnej techniky. Spoločnosť AXYZ - CNC s.r.o. sa trvalo angažuje v podpore a rozvoji výučby CAD systémov na univerzitách na Slovensku, v spolupráci s Ministerstvom školstva bolo dodaných univerzitám 120 inštalácií 3D CAD softvérov pre vtedy 5 univerzít na Slovensku.

Od roku 2007 sa služby poskytované spoločnosťou AXYZ - CNC s.r.o. presunuli aj do oblasti výroby a to výrobou tvarovo-zložitých dielov na základe výkresovej dokumentácie formou kooperácie, ďalej vlastných výrobkov - meracích, kontrolných, ustavovacích a zváracích prípravkov, ako aj jednoúčelových strojov a zariadení. Technológie dodávané firmou AXYZ - CNC s.r.o. umožňujú našim zákazníkom spájať obchodno-vývojovo-výrobnú stratégiu v symbióze s procesom subdodávok, čoho dôsledkom je schopnosť dodávať na trh výrobky vyššej úžitkovej hodnoty za nižšie ceny.

25-ročná tradícia, servis, školenia a konštrukčné zázemie sú predpokladom úspešnej spolupráce s firmou AXYZ - CNC s.r.o. a konkurencieschopnosti našich partnerov v medzinárodnom meradle.

Ing. Miroslav Štrba
riaditeľ AXYZ - CNC s.r.o.