Školenia SolidCAM

Spoločnosť AXYZ - CNC s.r.o. dodáva 3D  CAM (SolidCAM) systém, vrátane ucelenej podpory školení. Pri školení uprednostňujeme individuálny prístup v malých trojčlenných skupinkách s jedným školiteľom.

Po absolvovaní už aj základného školenia je používateľ schopný zapojiť sa do výrobného procesu a prispieť k tomu, aby sa produkt jeho firmy dostal na trh rýchlejšie a vo väčšej kvalite.

Základné školenia na SolidCAM:

 • Definícia SolidCAM projektu
 • Definícia nulového bodu
 • Definícia polotovaru
 • Definícia obrobku
 • Definícia geometrie
 • Stratégia čelného frézovania
 • Kapsovanie
 • Stratégia kontúra
 • Vŕtanie
 • Závitovanie
 • Sady cyklov nástrojov
 • Tvorba a používanie šablón
 • 3D stratégie HSR /hrubovacie/
 • 3D stratégie HSM /dokončovacie/