SolidCAM Obrábanie

Overené užívateľmi

 • viac než dve desiatky rokov sa tisíce zákazníkov po celom svete spoliehajú na výkonné a novátorské riešenia systému SolidCAM.
 • SolidCAM je široko využívaný pre strojárenskú výrobu v automobilovom, leteckom, medicínskom a spotrebnom priemysle, pri výrobe foriem a lisovacích nástrojov a pre Rapid Prototyping.

Plná integrácia a asociativita

 • vďaka integrácií SolidCAMu do jedného okna SolidWorksu možno všetky obrábacie stratégie definovať, vypočítať a simulovať bez nutnosti opustiť prostredie SolidWorksu.
 • všetky 2D a 3D geometrie použité pre obrábanie sú plne prevádzané so SolidWorks modelom. SolidCAM umožňuje užívateľovi automaticky synchronizovať obrábacie operácie so zmenami na modeli.

Inteligentné CAM funkcie

 • SolidCAM umožňuje vytvárať vlastné skupiny obrábacích operácií, ktoré môžu obsahovať overené technologické postupy.
 • funkcie automatického rozpoznávania a obrábania prvkov zjednodušujú a zvyšujú produktivitu programovania.

Verifikácia a obrábanie zvyškového materiálu

 • v ktorejkoľvek fáze obrábacieho procesu SolidCAM ponúka silné funkcie pre zobrazenie, analýzu a obrábenie zvyškového materiálu.
 • SolidCAM má výkonné nástroje pre simuláciu odobrania materiálu a pre simuláciu celého stroja.

Služby

 • v ktorejkoľvek fáze obrábacieho procesu SolidCAM ponúka silné funkcie pre zobrazenie, analýzu a obrábenie zvyškového materiálu.
 • SolidCAM má výkonné nástroje pre simuláciu odobrania materiálu a pre simuláciu celého stroja.

Frézovanie

 • 2 osé
 • 3 osé
 • Vysokorýchlostné HSM
 • 4 a 5 osé indexované
 • 4 a 5 osé súvislé

Sústruženie - Frézovanie

 • XZ sústruženie
 • podpora osí XZYCB
 • funkcie protivretena

Drôtové rezanie

 • 2 osé
 • 2 osé pod uhlom
 • 4 osé

Novinky v SolidCAM 2015

SolidCAM 2015 je pre SolidCAM ďalší veľký krok vpred. SolidCAM 2015 prináša významné vylepšenia a nové funkcie vo všetkých moduloch SolidCAM-u:

 • Nulové body a transformácie
 • Obrábanie a rozpoznávanie prvkov Sprievodca dierami SolidWorks
 • Automatické rozpoznávanie prvkov a ich obrábanie
 • 2D a 3D iMachining
 • HSS frézovanie
 • Súvislé 5 osové frézovanie
 • Pokročilé sústruženie s poháňanými nástrojmi pre viac hlavové a viac vretenové CNC stroje ...