SolidCAM Drôtové rezanie

Umožňuje elegantné programovanie CNC drôtových rezačiek. K dispozícií sú inteligentné nájazdy a odjazdy, automatické generovnie stop-bodov a dorezávacích programov alebo napríklad bezodpadové odobranie (bezzbytkové odobranie) väčšieho množstva materiálu tak, že možno program na stroji spustiť bezobslužne.Ďalej sú k dispozícií definície CNC strojov a prehľadná simulácia rezu s kontrolou oddelenia odpadu od dielu.

Drôtové rezanie ponúka bohaté možnosti synchronizácie geometrie profilov, možnosti nastavenia uhlov a synchronizačných bodov, ktoré zabezpečujú zvládnutie najnáročnejších zadaní.

SolidCAM automaticky vytvorí najvhodnejšiu konfiguráciu, ale v prípade nutnosti ručného zásahu sú k dispozícií náhľady a vodítka, podľa ktorých sa užívateľ ľahko orientuje a má kontrolu nad výsledným tvarom.

  • Podpora 2 – osích a 4 – osích drôtorezov
  • Funkcie kontúry s konštantným i premenným uhlom
  • Automatická a užívateľsky nastaviteľná synchronizácia kontúr

DCAMCUT vie pracovať so všetkými typmi geometrie bežne používanej v CAD, teda s kontúrou (skica, hrana modelu) plochami samotnými alebo plochami objemového modelu. Dokáže ich rozpoznávať a automaticky ich chystať k obrábaniu vrátane zavádzacích otvorov a mostíkov.

Pre definíciu rezanie používa knižnice prevzaté priamo z konkrétnych strojov. Ak si vyberiete na začiatku práce napríklad so strojom AgieCharmilles, nájdete v DCAMCUT-e všetko, ako ste na stroji zvyknutí. Vďaka vlastnostiam postprocesoru budete vedieť, že žiadané operácie sú na stroji naozaj možné. Postprocesory sú k DCAMCUT dodávané hotové, odladené o certifikované samotnými výrobcami drôtorezných strojov.