SolidCAM Frézovanie

2.5D Frézovanie

 • interaktívne a automatické frézovacie funkcie
 • podpora obrábania zvyškového materiálu
 • automatické vŕtacie funkcie
 • frézovanie závitov

Modely SolidWorks s prvkami ako sú výrezy, profily a vŕtania môžu byť interaktívne zmenené na dráhu nástroja, na účinnú produkciu na CNC strojoch. Plne dráhovo riadené a silné algoritmy zaisťujú, že používateľ môže vyrábať spôsobom, aký on potrebuje. Transakcie môžu mať jednoducho zmenené poradie, môžu byť presúvané, otáčané či zrkadlené. SolidCAM bol testovaný na produkciu v reálnom prostredí a je používaný tisíckami výrobných spoločností. Najvýkonnejšia najjednoduchšia cesta k tvorbe 2.5D CNC frézovacích dráh nástroja! Najjednoduchšie a ľahko použiteľné rozhranie, ktoré je hladko integrované v SolidWorks v kombinácii s najnovšou technológiou dráhy nástroja poskytuje najrýchlejšiu, najvýkonnejšiu a najjednoduchšiu cestu k tvorbe 2.5D CNC frézovacích dráh nástroje. Pri definícii CNC operácií obrábania je ľahká práca s dielmi, zostavami a skicovanou geometriou. Pre úplnú vizualizáciu rýchlo vložíte ďalšie komponenty a upínače.

3D Frézovanie

 • Ideálne pre obrábanie zložitých prizmatických súčastí
 • Automatická detekcia rovinných a zvislých oblastí
 • Hrubovacie a dokončovacie operácie
 • Podpora obrábania zvyškového materiálu

SolidCAM 3D frézovanie môže byť použité pre prismatické modely, aj pre komplexné 3D modely. Pri prismatických modeloch SolidCAM analyzuje model a automaticky rozoznáva vačky a profily, ktoré majú byť obrábané použitím obrábacej stratégie Zconstant. Pre formy, elektródy a prototypy ponúka SolidCAM silné 3D obrábanie, vrátane vylepšených vysoko rýchlostných obrábacích stratégií a možnosti integrácie zostatkového materiálu. Nezáleží na tom, aký komplexný je daný model, SolidCAM poskytuje optimálny prístup a stratégiu zdrsňovania pomocou inteligentného 3D ukončenie obrábania pre formy a odliatky.

Vysokorýchlostné HSM obrábanie

 • Výkonný modul pre vysokorýchlostné frézovanie tvarovanie zložitých 3D súčastí, leteckých dielov, foriem a lisovacích nástrojov
 • Unikátne frézovacie stratégie pre generovanie vysokorýchlostnej dráhy nástroja
 • Vyhladené pracovné pohyby i prejazdy pre dosiahnutie maximálnej plynulosti chodu stroj
 • Minimalizácia neproduktívnych pohybov
 • Optimalizované dráhy nástroja zaisťujú vysokú kvalitu povrchu, nižšie opotrebenie nástrojov a ďalšia životnosť CNC strojov

Viacosé indexované frézovanie

 • Produktívne viacstranné frézovanie na 4/5 osích obrábacích centrách
 • Prehľadné prostredie pre jednoduché programovanie zložitých obrobkov

Výkonné a preverené súvislé 5 osé frézovanie v SolidCAM-e.

Profitujte z otestovaných a osvedčených 5 osých dráh nástroja v priemysle, ktoré majú najpokročilejšie ovládanie všetkých aspektov dráhy nástroja, kontrolu kolízií a veľmi priateľské užívateľské prostredie.

    Široká škála strategií súvislého 5 osého frézovania s ktorými budete okamžite obrábať.
    Zamedzenie kolíziám je podporované ako pre nástroj, tak aj pre držiak a je tu k dispozícii mnoho alternatív k ich úprave. Simulácia stroja poskytuje plnú kontrolu zabúrania nástroja aj držiaku nástroja.
    Každá stratégia 5 osého frézovania poskytuje sofistikované možnosti pre ovládanie nájazdov a prejazdov, riadenie osi nástroja a zamedzenie kolíziám.
    Pohyby nájazdov a prejazdov sú plne chránené proti kolíziám a je možné použiť rôzne stratégie, ktoré závisia od vzdialenosti prepojovacieho pohybu. Na nájazdoch možno tiež meniť posuv pre hladké nabehnutie na kus.
    SolidCAM tiež poskytuje pre kompletné ovládanie finálnu dráhu nástroja možnosti pre ovládanie uhlov predklonu / záklonu a stranového naklopenia.

5 nových operácií súvislého 5 osého frézovania

Najnovšia verzia obsahuje hlavné vylepšenia v module súvislého 5 osého frézovania. Bolo sem pridaných 5 nových operácií: Obrábanie viac lopatiek, Obrábanie kanálu a Obrábanie 5 osej kontúry, viac osé hrubovanie a rotačné obrábanie čo ho robí jedným z najsilnejších modulov svojho typu.

Obrábanie viac lopatiek

Táto nová operácia obrábanie viac lopatiek ľahko obrába lopatkové kolesá pomocou viacerých stratégií pre efektívne hrubovanie a dokončovanie každej časti týchto zložitých tvarov. Všetky plochy lopatky sa obrábajú v jedinej operácii. Pre hrubovanie a dokončovanie týchto lopatkových kolies sú tu rôzne stratégie. Lopatková kolesá sa používajú v mnohých odvetviach priemyslu. Táto nová operácia je navrhnutá špeciálne pre generovanie potrebných dráh nástroja pre rôzne konfigurácie lopatkových kolies.

Obrábanie kanálu

Operácia Obrábanie kanálu je nová metóda, ktorá sa ľahko používa pre obrábanie kanálov pomocou kužeľovej guličkovej frézy a má tiež kontrolu kolízií celého nástroja (stopka, predĺženie a držiak). Môžete si vybrať, či chcete obrábať iba vrch alebo spodok a môžete zadať aký prídavok na plochách celého kanála zanecháte. Používa 3 osé obrábanie do hĺbky kanálu, kam to najviac ide a potom sa prepne na 5 osí pohyb. Keď dráha nástroja dôjde k stredu kanálu, tak zanechá hladký prechod. Poskytuje ako hrubovanie, tak dokončovanie pre obrábanie kanála z odliatku alebo z plného materiálu.

Obrábanie 5 osej kontúry

Táto nová stratégia Obrábanie 5 osej kontúry naklápa nástroj pozdĺž zreťazenej 3D kontúry riadiacej krivky a zarovnáva os nástroje podľa definovaných úsečiek naklopenia, čo ju robí ideálnou operáciou pre generovanie 5 osej dráhy nástroja pre odihlovanie a odrezávanie.

Viac osé hrubovanie

Táto nová operácia viac osé hrubovanie sa používa pre hrubovanie oblastí v tvare kapsy. Môžete tu zadať plochy dna, stien a stropu, ktoré potom používa SolidCAM pre obmedzenie hrubovacej dráhy nástroja. Sú tu dostupné 2 typy stratégie: Offsetová a Adaptívne hrubovanie.

Rotačné obrábanie

Táto nová operácia Rotačné obrábanie je navrhnutá pre frézovanie súčastí na 4 osom stroji a môže byť tak použitá pre frézovanie valcových súčastí, ako sú formy na fľaše, jadrá a elektródy. Dráhy nástrojov sa tu počítajú priamo na modeli a nie sú nabaľované z 2D geometrie.