SolidCAM - iMachining

Zákazníci, výrobcovia obrábacích strojov i dodávatelia nástrojov sa zhodujú: "Úžasné!"

Tento CAM modul, plne integrovaný v SolidWorks-e, Vám zaručí, že Vaše CNC obrábanie bude efektívnejšie ako nikdy predtým.

Vyberte si najefektívnejšiu dráhu nástroja! Vyberte si iMachining!

 • Kratší obrábací čas - až 70 % úspora
 • 4-osý iMachining
 • Dlhšia životnosť nástrojov - až trojnásobne
 • Automatické nastavenie rezacích podmienok
 • Vynikajúci výkon v tvrdých materiáloch
 • Kratšie a ľahšie programovanie
 • Prispôsobivé špirály
 • Inteligentné separácie
 • Najlepšie užívateľské prostredie
 • Ľahko naučiteľný
 • Vysoká produktivita

iMachining je založený na patentovanej "technológií riadeného kroku">

Unikátne vlastnosti dráhy nástroja generované iMachiningom

 • Prispôsobivé špirály - na rozdiel od bežnej špirálovej dráhy iMachining generuje pokročilú prispôsobivú špirálu, ktorá sa tvaruje podľa obrábaného geometrického prvku a maximalizuje dobu nástroja v reze.
 • Priekopovanie - ostrovy v geometrii sú oddelené a veľké oblasti rozdelené pomocou patentovanej funkcie "priekopovanie". Tím je umožnené aplikovanie špirály v maximálnej miere a tak je dosiahnuté konštantné zaťaženie nástroja - bez prejazdov.
 • Minimalizácia zbytočných pohybov - všetky dráhy iMachiningu pracujú len na definovanom tvare a zbytočne "neobrábajú vzduch". Od prvého do posledného rezu sa automatická aktualizácia polotovaru stará aby bol obrábaný len existujúci materiál. "Rýchle prejazdy" minimalizujú neproduktívne pohyby na nevyhnutné minimum. 

Kratšie obrábacie časy

 • patentovaná "technológia riadeného kroku" pre konštantné zaťaženie nástroja
 • maximálne využívanie špirálového rezu s vysokou produktivitou odberu materiálu
 • obrábanie vo veľkej hĺbke najvyššiou optimalizovanou rýchlosťou
 • eliminácia neproduktívnych pohybov a prejazdov

Ľahké obrábanie tvrdých materiálov a použitie malých nástrojov

 • vďaka automatickému riadeniu celého obrábacieho procesu môžete obrábať tie najtvrdšie materiály neuveriteľnou rýchlosťou!
 • technologický sprievodca nastavuje správne hodnoty parametrov pre Váš nástroj
 • nikdy viac plytké a opatrné rezy kvôli ochrane malého nástroja

Rýchlejšie programovanie

 • "ukáž geometriu a nechaj spočítať" produkuje dráhu nástroja s optimálnymi parametrami
 • asociatívne operácie zbytkového materiálu a dokončovanie skracujúce programovací čas
 • inteligentná dráha nástroja kladie minimálne nároky na vstupy užívateľa

Dlhšia životnosť nástroja

 • "Technológia riadeného kroku" a súvislé nastavované rýchlosti znižujú opotrebenie nástrojov
 • eliminácia preťaženia a šokov vedúcich k ulomeniu nástroja
 • využitie väčšej časti reznej  šroubovice vedie k väčšej životnosti
 • rezná hrúbka triesky eliminuje oter nástrojov

"Nemohol som uveriť ako rýchlo som bol schopný programovať s iMachining a potom tak rýchlo a hladko obrábať" (Tim Simpson, Valley Design, USA)

"Po aplikácií iMachiningu v Dixon Surgical sme zistili, že všetky tvrdenia sú pravdivé - neuveriteľná životnosť nástrojov, menšie zaťaženie nástrojov, nižšia vibrácia v rizikových upínacích podmienkach (sústruženie/frézovanie) a ochrana pre malé priemery nástroja. Užívateľské rozhranie je veľmi prehľadné a jednoduché a programovanie v iMachiningu je rýchlejšie než u tradičných stratégií" (Jay Dixon, Dixons Surgical Instruments Ltd, UK)

"Začal som používať iMachining okamžite. Naozaj sme sa snažili zničiť frézu, ale ona stále vyzerala ako nová keď sme skončili" (Jake Aasness, Kline Oilfield Equipment, USA)

iMachining pre 4 osi a Sústruženie-Frézovanie

 • programujte 4-tu os iMachiningom!
 • skrátenie výrobného času, dlhšia životnosť nástroja
 • vlastnosti iMachiningu víťazia nad nedostatkom tuhosti pre 4-osé súvislé frézovanie!

Zbytkové obrábanie a Dokončovanie

 • v kombinácií so Zbytkovým obrábaním a Dokončovaním je iMachining kompletným obrábacím riešením
 • zbytkové obrábanie dramaticky skracuje čas obrábania
 • dokončovanie predobrába všetky nevyhnutné oblasti tak, aby posledná dráha mohla byť prevedená v plnej hĺbke jedným úberom bez drnčania v rohoch.

Technologický sprievodca

 • originálny "Technologický algoritmus" vypočíta optimálne rýchlosti, otáčky, hrúbku rezu a prekrytie nástroja
 • použite "technológie riadeného kroku" zaisťuje striktné dodržanie podmienok nastavených sprievodcom
 • jednoduchý "posuvník" nastavenie úrovne "agresivity" umožňuje výber z 8 úrovní pre prispôsobenie reálnym podmienkam na stroji.