SolidCAM Školská Licencia

Školská licencia SolidCAM ponúka nový rozmer v aplikácií pre výuku CAD-CAM na učňovských stredných a vysokých školách. Dôvodom je plná integrácia do systému SolidWorks. Pokiaľ sa škola rozhodne podporovať túto platformu, môže s výhodou nadviazať i výuku predmetu CAM. Výhody nájdeme predovšetkým v zhodnom dátovom formáte a v zhodnom ovládacom prostredí. Oboje uľahčujú adaptáciu ako učiteľom, tak študentom – je možné sa od začiatku zaoberať podstatou predmetu, a nie novým ovládacím prostrediam. Je možné veľmi jednoducho nadviazať na konštrukčné projekty z výuky CAD, prípadne tieto projekty výhodne prepájať. Kombináciou špičkového CAD systému a vynikajúceho CAM programu ponúknete študentom ucelenú výuku CAD/CAM v odbore frézovania, sústruženia s poháňanými nástrojmi a drôtovým rezaním. Výuku je možné viesť až po najpokročilejšie päťosé súvislé frézovanie, ktoré je na špičke odboru. Obsahom školskej licencie sú nasledujúce funkcie:

SolidCAM je CAM systém integrovaný do CAD systému SolidWorks. Programovacie a kontrolné funkcie CAM sú začlenené v prehľadnom a ľahko naučiteľnom Windows prostredí SolidWorksu, ktoré umožní efektívne nasadenie v praxi.

SolidCAM ponúka silné nástroje pre rýchlu a efektívnu tvorbu NC programov a celkovú podporu prípravy NC obrábania vrátane verifikácie pred vlastným výrobným procesom.

Neoddeliteľnou súčasťou ponuky je tiež poskytnutie technických znalostí, všeobecne silného technického zázemia, zaškolenie užívateľov a celkového servisu pre rýchle a bezproblémové nasadenie ponúkaného SW produktu v praxi. Obsahom školskej licencie sú nasledujúce funkcie:

SolidCAM 2D frézovanie - dvojosé obrábanie na škici alebo 3D prizmatickom modely. Obsahuje modul Automatické vŕtanie. Výuka základných 2D frézovacích operácií, kontúra, kapsa, vŕtanie, drážka.

SolidCAM 3D frézovanie – trojosé obrábanie na plošnom alebo objemovom modely. Všetko, čo potrebujete pre frézovanie tvarových dielov, modelov, foriem, zápustiek. Výuka základných operácií pre obrábanie tvarov, hrubovanie, dokončovanie.

SolidCAM Drôtorez - modul dvojosého alebo štvorosého drôtového rezania. Dodávaný ako doplnkový modul pre rozšírenie tém výuky – na želanie.

SolidCAM Sústruženie a Sústruženie s poháňanými nástrojmi – modul sústruženia a frézovania, podpora protivretena, frézovanie a vŕtanie z čela, boku, mimo os. Dodávaný ako doplnkový modul pre rozšírenie tém výuky – na želanie.

SolidCAM 5 Axis – súbor silných funkcií súvislého päťosého frézovania – jeden z najsilnejších a najkomplexnejších balíkov päťosých nástrojov na trhu. Školských postprocesorov s päťosým simulátorom . Za príplatok.

Učiteľská licencia (samostatný kľúč) slúži k príprave dát pre výuku i mimo pracoviska školy. Kompatibilný s EDU sieťovou licenciou. Neobsahuje funkciu generovania G-kódu (postprocesing). Ten je možné previesť po načítaní projektu do sieťovej verzie na hlavnom pracovisku.