SolidCAM Sústruženie

Sústruženie 2D

Základné sústruženie v osách X, Z s využitím typických operácií na bežných CNC sústruhoch. K dispozícii sú cykly pre hrubovanie a dokončovanie vonkajšie aj vnútorné, vŕtanie z čela, zapichovanie, upichovanie a závitovanie. Pohyb nástroja je optimalizovaný s ohľadom na dnešné moderné stratégie, ktoré doporučujú výrobcovia nástrojov. Štandardné operácie je možné rozšíriť o použitie vretena.

  • Sústruženie s podporou strojových cyklov
  • Podpora funkcií protivretena

Sústruženie s poháňanými nástrojmi

Bežné sústružnícke operácie sú dnes doplňované operáciami s využitím poháňaných nástrojov. Do práce sú zapojené frézovanie a vŕtacie nástroje v ďalších programovaných osách Y, riadená rotačná os C, alebo polohovanie a súvislé riadenie naklápaného nástroja v osi B.

  • Plnohodnotné frézovanie v XZC, XYZC a XYZCB osách indexované i súvisle
  • Obrábanie zvyškového materiálu pre sústružnícke i frézovacej stratégie