SolidWorks Composer

Program SolidWorks Composer prináša revolúciu v spôsobe tvorby dokumentácie výrobku. Uľahčuje vytváranie 2D a 3D obrázkov a animácií pre dokumentáciu výrobku priamo z 3D dát:

 • montážne postupy
 • servisné postupy
 • návody na obsluhu
 • marketingové materiály
 • užívateľské príručky
 • technická ilustrácia
 • výukové materiály
 • internetové katalógy
 • interaktívne 3D animácie, ...

Umožňuje ľahko implementovať zmeny návrhu priamo v dokumentácii výrobku a vytvoriť aktuálne interaktívne materiály. Bez tohto programu bolo nutné všetky zmeny dát výrobku skontrolovať v dokumentácii ručne, čo bolo veľmi časovo náročné. Pomocou programu SolidWorks Composer sa môže celá organizácia automatizovať a urýchliť proces tvorby dokumentácie. Tým sa znížia náklady a zvýši sa kvalita dokumentácie behom celého životného cyklu výrobku.

 

Výhody

 • Pomocou automatizácie sa dajú obmedziť nákladné chyby a urýchliť aktualizácia dokumentácie výrobku.Uveďte nové výrobky rýchlejšie na trh a získajte náskok proti konkurencii.
 • Pomocou existujúceho 3D návrhu vo viacerých formátoch systému CAD vytvárajte presnú a aktualizovanú dokumentáciu výrobku.
 • Umožnite odbornému i neodbornému personálu efektívne spolupracovať na príprave dokumentácie.
 • Zlepšite služby svojim zákazníkom.

SolidWorks Composer Player je bezplatný produkt, ktorý umožňuje príjemcovi zobraziť súbor vytvorený v SolidWorks Composer. SolidWorks Composer Player ponúka rovnako vysoký výkon ako SolidWorks Composer.SolidWorks Composer Player je oveľa viac ako len jednoduchý prehliadač, umožňuje príjemcovi súboru interaktívny zážitok s dokumentom. SolidWorks Composer Player môže byť tiež začlenený do MS Office aplikácií, HTML a PDF.

Program SolidWorks Composer Check kontroluje výrobné procedúry v reálnych podmienkach. Ponúka detekciu dynamických a statických kolízií ako aj plánovanie postupov pri montáži a údržbe. To umožňuje operátorovi pristupovať k jednotlivých súčiastkam v rámci zostavy pre ich opravu alebo výmenu.