SOLIDWORKS Electrical 3D

SolidWorks Electrical 3D je doplnkový modul pre CAD systém SolidWorks, ktorý na systémovej úrovni prepojuje 2D schematické návrhy aplikácie SolidWorks Electrical s 3D modelmi navrhnutými v SolidWorkse. Zahŕňa:

  • obojsmerné aktualizácie medzi 2A a 3D v reálnom čase pre synchronizáciu elektro-mechanických návrhov, pričom je zachovaná konzistentnosť v rámci celého vývoja
  • integráciu 2D schematických návrhov s 3D modelom pre uľahčenie štandardizácie návrhov a zjednotenia kusovníkov, aby nedochádzalo k omylom a omeškaniam
  • umiestňovanie elektrického systému a káblov/vodičov do 3D modelu, čo umožňuje plánovanie špecifických umiestnení a rozvodov pre konzistentnú výrobu produktov

Umožňuje ľahko integrovať vaše elektrické schémy z aplikácie SOLIDWORKS Electrical Schematic Standard do vášho 3D modelu stroja alebo iného výrobku. (SOLIDWORKS Electrical 3D vyžaduje CAD systém SOLIDWORKS.) Konštruktéri môžu umiestniť 3D verzie všetkých elektrických dielov do svojho modelu a prepojiť všetky elektrické zariadenia, drôty, káble alebo káblové zväzky v 3D. To vám umožní naplánovať konkrétne umiestnenie aj trasy a presne určiť dĺžku drôtu, kábla či zväzku pred začatím výroby, aby bola zaistená konzistentná výroba a znížili odpad aj náklady.