SOLIDWORKS Electrical Schematic Standard

SolidWorks Electrical je nástrojom pre 2D schematické navrhovanie architektúry elektrických systémov a plánovania, ktorý:

  • zjednodušuje navrhovanie elektrických prvkov prostredníctvom dynamického, kontextového užívateľského rozhrania, ktoré umožňuje rýchle premeniť koncepty na podrobné návrhy
  • okamžite identifikuje problémy prostredníctvom detekcie chýb, ktoré fungujú v reálnom čase a zabraňuje zmätkovitosti a nákladnému prepracovávaniu.
  • umožňuje ľahšiu a presnejšiu tvorbu schematických návrhov s využitím knihovne o viac ako 500 000 štandardných elektrických súčiastok
  • umožňuje, aby na rovnakom projekte súbežne pracovalo viac ľudí

Softvér pre navrhovanie schém zjednodušuje vývoj integrovaných elektrických systémov pre stroje a ďalšie aplikácie s jedno a viaclíniovými schématickými nástrojmi pre plánovanie vašich elektrických systémov. Integrovaná knižnica poskytuje tisíce značiek a viac ako 500 000 vyrobených dielov pre použitie vo vašom návrhu. Vývoj môžete urýchliť kopírovaním a opätovným použitím všeobecných častí obvodu - v rámci projektu, ale aj v ďalších projektoch. Tímy môžu pracovať súčasne, aby skrátili vývoj a automatizované nástroje pre správu zjednodušujú konštrukciu zložitých PLC pripojení. Môžete ľahko generovať výkresy, zoznamy vodičov, zoznamy "od-do" a ďalšiu výrobnú dokumentáciu. Využite svoje schémy z aplikácie SOLIDWORKS Electrical Schematic Standard v riešení SOLIDWORKS Electrical 3D vďaka obojstrannému prepojenia, ktoré v reálnom čase zachytáva zmeny návrhu v schéme aj 3D modeli.