SolidWorks Flow Simulation

Ľahká simulácia prúdenia kvapalín a plynov v softvéri SolidWorks

Softvér SolidWorks Flow Simulation umožňuje neprekonateľne ľahko simulovať prúdenie a teplotné chovanie kvapalín vnútri a v okolí produktov navrhnutých v systéme SolidWorks. SolidWorks Flow Simulation je výkonný nástroj pre vypočetnú dynamiku kvapalín (CFD), ktorý umôžňuje ľahko a rýchlo simulovať prúdenie kvapalín, prenos tepla a pôsobenie síl kvapalín v situáciách, kedy sú tieto chovania zásadné pre úspech Vášho návrhu.

Získajte prístup k celej rade fyzických modelov a možností

 • môžete skúmať prietok súčasťami, nad súčasťami, i kombináciu vnútorného a vonkajšieho prúdenia.
 • prúdenie možno spojiť s teplotnou analýzou zahrňujúcou súčasne prirodzený a nútený prenos tepla prúdením, vedením a žiarením.
 • SolidWorks dokáže nájsť najvhodnejšie rozmery alebo vstupy a výstupy, ktoré spĺňajú požadované hodnoty sily, poklesu tlaku alebo rýchlosti.
 • dokáže zvládnuť i pokročilé vplyvy ako je pórovitosť, kavitácia a vlhkosť.
 • rieši problémy prúdenia nenewtonovských tekutín, ako je krv alebo plast.
 • s využitím rotujúceho súradnicového systému dokáže simulovať rotáciu lopatkových kolies a zistiť, ako tekutina takýmto systémom prechádza.

Využite neobmedzenú kombináciu skutočných prevádzkových podmienok

 • môžete započítať rýchlosť prívodu, tlaky, tok hmoty alebo objemu a ventilátory. Pokiaľ je v systéme niekoľko rôznych kvapalín, je možné použiť hmotnostné alebo objemové podiely.
 • simuluje zmeny teploty použítím povrchového alebo objemového tepelného zdroja uvedením prirodzeného alebo núteného prestupu tepla alebo započítaním slnečného žiarenia.
 • emulátory chladičov pomôžu sledovať ich vplyv na elektrické súčasti.
 • možete sledovať, ako sa rozptýlené častice chovajú v prúde.
 • môžete používať časové a súradnicovo závislé medzné podmienky a tepelné zdroje.

Výkonné nástroje pre vizualizáciu s intuitívnymi výsledkami poskytujúce užitočný náhľad

 • obrázky rezu možno využiť ku skúmaniu rozloženia výsledných hodnôť vrátane rýchlosti, tlaku, vírivosti, teploty a hmotnostného podielu.
 • výsledky možno merať v akomkoľvek bode vďaka nástoju Point Parameter.
 • grafy výsledkov možno použiť v akejkoľvek škici SolidWorks.
 • výsledky možno vypísať do zoznamu a dáta automaticky exportovať do aplikácie Microsoft Excel.
 • trajektóriu prúdenia vnútri alebo okolo modelu môžete sledovať pomocou animovaných pruhov, 3D šípok, trubiek alebo gulí.