SOLIDWORKS Inspection

Pomôže vám zjednodušiť tvorbu kontrolných dokumentov využitím existujúcich i starších 2D dát - bez ohľadu na to, či ide o súbory formátu SOLIDWORKS, PDF alebo TIFF.

  • Rýchlo vytvárajte technické výkresy s pozíciami i kontrolné správy s nástrojom SOLIDWORKS Inspection - samostatne, či formou doplnku.
  • Automaticky pridávajte popisy pozícií s kontrolou kótovania stanovenou konštruktérom či strojárskym inžinierom.
  • Porovnajte revízie a originály výkresov pre rýchle určenie zmien.
  • Exportujte hotové výkresy s pozíciami vo formáte PDF a kontrolné listy do tabuliek aplikácie Microsoft® Excel® pomocou štandardizovaných šablón, ako sú AS9102 alebo PPAP.

Softvér pre kontroly prvého kusu (FAI) a procesnej kontroly zjednodušuje a automatizuje tvorbu kontrolných výkresov s pozíciami a kontrolných správ (AS9102, PPAP atď.). SOLIDWORKS Inspection pozostáva zo samostatnej aplikácie a doplnkového modulu pre SOLIDWORKS, ktoré umožňujú užívateľom využiť ich existujúce dáta - bez ohľadu na to, či sú vo formáte SOLIDWORKS, PDF alebo TIFF. SOLIDWORKS Inspection je jednoduchá a intuitívna aplikácia pomáhajúca skrátiť čas potrebný na vytvorenie kontrolnej dokumentácie až o 90 percent. Pomáha zamedziť chybám pri zadávaní, čím zlepšuje kvalitu a urýchľuje uvádzanie výrobkov na trh.

SOLIDWORKS Inspection Professional rozširuje možnosti tým, že prináša užívateľom viac spôsobov, ako zadať namerané hodnoty priamo do projektu pre zjednodušenie kontroly dielov. Každá charakteristická hodnota môže byť zadaná ručne, pomocou digitálneho posuvného meradla alebo importom výsledkov súradnicového meracieho stroja (CMM).