Konštrukcia

Firma AXYZ - CNC s.r.o. poskytuje v oblasti dizajnu, vývoja nových výrobkov a konštrukčného rozpracovania celý rad profesionálnych služieb.

Projekcia a konštrukcia

Viac ako 20 ročná tradícia poskytovania služieb v oblasti vývoja výrobkov, kreatívna tvorivosť a zároveň znalosť technológií vytvárajú potrebný predpoklad k úspešnému skráteniu času vývoja nových výrobkov. Spojením práce dizajnéra projektanta a konštruktéra s využitím 3D CAD technológie i internetu, bolo pracovníkmi firmy AXYZ - CNC s.r.o. možné nájsť riešenia na skrátenie doby vývoja u niektorých projektov dokonca o viac než 50%.

Firma AXYZ - CNC s.r.o. za svoje dizajnové a konštrukčné riešenia univerzálnych šmykom riadených nakladačov „LOCUST 752“ resp. LOCUST 1203/803 obdržala "Cenu veľtrhu " na MSV v Nitre 2000/2001. Výrobok L1203 bol okrem toho vyhlásený za výrobok roka 2001, získal tiež "Národnú cenu za dizajn".

Tvorivosť, 3D CAD technológia a tradícia sú hlavným predpokladom dlhodobej a stabilnej spolupráce firmy AXYZ - CNC s.r.o. so svojimi partnermi.

Prípravky a konštrukcia náradia

Rozširuje aktivity firmy AXYZ - CNC s.r.o. do oblastí technológie výroby, pričom zameranie poskytovaných služieb smeruje do konštrukcie nástrojov na strih, a ohyb plechov, ako aj foriem na plasty.

Ustavovacie prípravky

Kontrolné prípravky

Jednoúčelové stroje

AXYZ - CNC s.r.o. konštruuje a vyrába jednoúčelové zariadenia s pneumatickým hydraulickým riadením.

Kinematické a napäťové analýzy

Doplňujú paletu služieb poskytovaných spoločnosťou AXYZ - CNC s.r.o. Ich výsledkom je optimalizácia výrobku a možnosť zníženia počtu prototypov potrebných na schválenie v príslušných skúšobniach a tiež v overovacích sériách.