SolidWorks Plastics

Pre koho je tento software určený ?

Spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú vstrekovaním plastových dielov. Tým SolidWorks Plastics umožní predvídať a vyvarovať sa výrobných vád v počiatočnej fáze návrhu formy, čo ušetrí zmeny návrhu a úpravy, zvýši kvalitu výrobku a skráti čas uvedenia na trh. Software SolidWorks Plastics pracuje priamo vo vašom 3D modeli, vďaka čomu sa vyhnete problémom s prevodmi. Vplyv zmien návrhu je ihneď viditeľný. Výkonné, rýchle a moderné vytváranie sietí pokrýva geometria od tenkostenných dielov až k hrubostenným dielom. Intuitívne rozhranie vás prevedie návrhom krok za krokom. Riadenie analýzy, inteligentné východzie hodnoty a automatizované procesy zaisťujú správne nastavenie, i keď nástroje pre simuláciu používate len zriedka. Databáza materiálov softvéru SolidWorks Plastics obsahuje tisíce komerčne dostupných plastov a je plne prispôsobiteľná.

SolidWorks Plastics Premium

"NÁSTROJ PRE KONŠTRUKTÉROV A VÝROBCOV FORIEM" - Softvér SolidWorks Plastics Premium umožňuje konštruktérom alebo výrobcom vstrekovacích foriem presný a ľahký spôsob ich optimalizácie. Môžete rýchlo vytvárať a analyzovať jednoduché, viacdutinové a viacnásobné návrhy foriem.

Čo ponúka:

 • Optimalizáciu vstrekovania
 • Optimalizáciu vtokovej sústavy
 • Násobné dutiny, dotlak
 • Pokročilé typy analýz

SolidWorks Plastics Professional

"NÁSTROJ PRE KONŠTRUKTÉROV PLASTOVÝCH DIELOV" - K najväčším úsporám nákladov pri optimalizácií plastových dielov pre výrobu dochádza v počiatočných fázach návrhu produktu. Preskočenie tohto kroku často vedie k neefektívnemu navrhovaniu foriem s mimoriadne úzkym rozmedzím pre výrobu „dobrých dielov“. To vedie k vyššej miere vyraďovania výrobkov a k oneskoreniam pri uvádzaní na trh.

Čo ponúka:

 • Analýza vstrekovania plastových výrobkov
 • Optimalizácia hrúbky stien
 • Riadenie globálnej kvality siete
 • Studené spoje
 • Analýza zmrštenia
 • Určenie vtokov (i automatické)
 • Generovanie výstupných správ