SolidWorks Premium

Kompletné riešenie pre 3D konštruovanie pridáva k funkciám balíka SOLIDWORKS Professional výkonné nástroje pre simulácie, pohyb, overovanie návrhov, pokročilé funkcie pre rozvody elektrických káblov a potrubí, možnosti reverzného inžinierstva a mnohé ďalšie.

Užívatelia môžu vyskúšať správanie výrobku pri pôsobení reálnych prevádzkových pohybov a síl vďaka našim bohatým možnostiam simulácie. Uistite sa o vyrobiteľnosti a vyriešte zložité problémy pri montáži už v raných fázach navrhovania s analytickými nástrojmi pre tolerančné reťazce. Rýchlo do 3D modelu začleňte dáta o doskách s plošnými spojmi a vytvárajte a dokumentujte rozvrhnutie elektroinštalácií, potrubí i pružných hadíc s rozšírenou sadou nástrojov SOLIDWORKS. V riešení SOLIDWORKS Premium tiež môžete pracovať so skenovanými 3D dátami. Vychutnajte si všetky výhody plynúce z kompletného 3D konštrukčného riešenia so SOLIDWORKS Premium.

Riešenie SOLIDWORKS Premium zahŕňa:

SolidWorks Premium obsahuje moduly ako SolidWorks Standard, a SolidWorks Professional, tu sú dalšie dôležité moduly:

SolidWorks Routing

Ľahké vytváranie potrubných trás pomocou inovatívneho nástroja SolidWorks 3D škicára. Jednoducho vytvoríte stredovú čiaru rúry, potrubia alebo káblu použijúc 3D škicár a SolidWorks Routing automaticky vygeneruje vhodnú dĺžku a vloží ohyb alebo koleno /iba pre rúry/ do každého rohu.

Chyby pri kompletovaní sú odstránené zlepšenou vizualizáciou, presnou detekciou interferencií a výpočtom hmotnostných charakteristík. Pri umiestňovaní predpripravených dielov z knižnice užívateľ využíva nástroj Feature Palette, ktorý ľahko uchopí diel z palety a automatickým uchytávaním ho umiestni do požadovanej polohy vetvy.

swp20072Knižnica dielov obsahuje vyše 2000 hotových dielov pripravených na použitie. SolidWorks Routing zjednodušuje návrh všetkých typov rúr, potrubných trás a kabeláži, zlepšuje kvalitu návrhu a poskytuje významnú úsporu času. Úspora času sa najviac prejavuje pri návrhoch strojného príslušenstva.

SolidWorks Simulation a Simulation Motion

SolidWorks Simulation a Simulation Motion má nástroje jednoduché na používanie pre zvýšenie efektívnosti pri odstraňovaní chýb priamo konštruktérom mimo špecializovaného výpočtárskeho pracoviska. SolidWorks Simulation podporuje lineárne statické analýzy na zostavách a škrupinách. Simulation Motion rieši reakcie rýchlosť a zrýchlenie v jednotlivých kinematických uzloch. Pri mechanizmoch možno sledovať trajektórie jednotlivých častí mechanizmu ako aj ich obálky pohybu.