SolidWorks Professional

Prináša vám všetky funkcie riešenia SOLIDWORKS Standard - a navyše možnosti zvyšujúce produktivitu, zaisťujúce presnosť a podporujúce ešte efektívnejšiu komunikáciu návrhových informácií.

SOLIDWORKS Professional obsahuje knižnice štandardizovaných dielov aj spojovacieho materiálu a nástroje pre automatický odhad výrobných nákladov, pomoc s prevodom importovanej geometrie aj vyhľadávanie chýb v návrhu. Pripravte realistické vizualizácie svojich návrhov so softvérom PhotoView 360 - a potom ich zdieľajte s ostatnými pomocou aplikácie eDrawings® Professional. SOLIDWORKS Professional tiež prináša integrované nástroje pre správu dát, ktoré bezpečne ukladajú všetky informácie o projekte a sledujú všetky zmeny návrhu. Zjednodušte svoje navrhovanie a zvýšte jeho produktivitu s riešením SOLIDWORKS Professional.

Riešenie SOLIDWORKS Professional zahŕňa:

eDrawings Professional

Je ideálnym nástrojom pre každého, kto potrebuje dáta niekomu sprostredkovať alebo spolupracovať s rozsiahlym tímom. eDrawings Professional odbúrava komunikačnú bariéru, s ktorou sa projektanti, konštruktéri a manažéri stretávajú každý deň. eDrawings Professional poskytne vám a vášmu rozsiahlemu tímu spoľahlivé nástroje k vizualizácii, interpretácii 2D a 3D projektov.

SolidWorks Animátor

Animačný softvér pre projektovú komunikáciu, ktorým možno napr. rozmontovať vytvorený prístroj a interaktívne pohybovať s dielmi. Preleťte tak okolo svojho modelu a otočte o akýkoľvek uhol. Vďaka jednoduchému ovládaniu môžete funkčne oživiť ľubovoľnú zostavu a uložiť do štandardného AVI formátu, bez toho aby ste boli odborníkom na animácie.

PhotoView 360

umožňuje uživateľom systému SolidWorks vytvárať fotorealistické snímky porovnateľné svojou kvalitou s omnoho drahšími softvérovými nástrojmi. PhotoView 360 umožňuje pomocou jednoduchého ovládania vytvárať špičkové fotorealistické rendrovanie.

SolidWorks Toolbox

Okamžitý prístup k celej encyklopédii normalizovaných dielov. Stačí iba vybrať a umiestniť do otvoru požadovaný diel. Technológia Smart Part celý montážny postup automatizuje a postup umiestňovania napr. skrutiek a matíc trvá iba niekoľko sekúnd niekoľkými ťahmi.

SolidWorks Utilities

Ľahko a rýchlo rozpoznáva rozdiely medzi dvoma verziami jedného dielu v šiestich funkčných kategóriách. U každého dielu vyhľadá a zvýrazní problematický tvar a dokáže taktiež potlačiť a pozmeniť jednotlivé prvky modelu.

SolidWorks Task Scheduler

Šetrí čas tým, že umožňuje naplánovať zdrojovo náročné úlohy napr. v mimopracovnom čase. Môže sa jednať napr. o dávkovú tlač, spúšťanie analýz, aktualizáciu súborov atď.

Design Checker

je nástrojom integrovaným do prostredia SolidWorks, ktorý umožňuje ešte pred uvoľnením výkresu do výroby skontrolovať firemné štandardy spoločnosti ako aj jeho úplnosť. Možno tak sledovať úplnosť a správnosť obsahu hladín, uživateľských vlastností, hladín, poznámok, štandardných jednotiek, správne zadanie materiálu atď.

Súčasťou SolidWorks Professional je aj balík SolidWorks Workgroup PDM.