SolidWorks Simulation Premium

Navrhujte lepšie výrobky s využitím komplexných simulačných nástrojov

Simulácia skutočného chovania Vášho návrhu je teraz jednoduchšia ako kedykoľvek predtým. Vďaka vyčerpávajúcej sade nástrojov v aplikácii SolidWorks Simulation Premium môžete znížiť počet hypotéz nutných vo svete, ktorý nebýva ani lineárny ani statický.

Softvér SolidWorks Simulation Premium ponúka rovnako bohatú funkčnosť a jednoduché použite ako SolidWorks Simulation Professional a naviac ďalšie možnosti, napríklad sadu nástrojov pre simuláciu nelineárnu a dynamické odozvy a chovanie kompozitných materiálov.

Zistite, aký vplyv na Váš návrh majú veľké posuny

 • môžete skúmať dopad veľkých deformácií a zmien zaťaženia
 • možno ľahko prechádzať medzi linerálnymi a nelineárnymi simuláciami
 • môžete sledovať nelineárne zrútenie a prelomenie

Simulácie produktov vyrobených z nelineárnych materiálov

 • ponúka optimalizáciu návrhov s hyperelastikými materiálmi, ako je guma, silikón a ďalšimi elastánmi
 • umožňuje previesť elastoplastickú analýzu a skúmať vznik prieťažnosti a plastickej deformácie
 • umožňuje skúmať účinky tečenia a zmeny materiálu v závislosti na teplote

Robenie dynamickej analýzy dielov a zostáv

 • môžete simulovať históriu zaťaženia v čase, harmonický vstup v kľudovom stave a náhodné vibrácie.
 • možno použiť jednotné a viaczákladové systémy pohybu k modelovaniu štruktúr s nejednotným budením.
 • môžete zadávať krivky budenia do analýzy náhodných vibrácií.
 • možete sledovať napätie, posun, rýchlosť a zrýchlenie v čase, i hodnoty RMS a PSD pri napätí, posune, rýchlosti a zrýchlení.

Simulácia kompozitných materiálov

 • s pomocou simulácie môžete využiť tieto moderné materiály používané v stále väčšom množstve produktov, od spotrebného tovaru po pokrokové kozmické konštrukcie.
 • umožňuje prehliadať viacvrstvové telá schránky a skúmať izotropné alebo ortotropné vlastnosti materiálu, hrúbku a orientáciu jednotlivých vrstiev.
 • s využitím prevratného rozhrania môžete dynamicky ovládať a zobrazovať orientáciu vrstiev priamo v modeli SolidWorks.
 • použijete trojvrstvové sendviče a grafitové kompozity alebo kompozity na báze uhlíkových vlákien, vrátane šesťhrannej siete a pórovitej peny.