SolidWorks Simulation Professional

Virtuálne testovanie a analýza dielov a zostáv

SolidWorks Simulation Professional poskytuje výkonné nástroje rozširujúce možnosti aplikácie SolidWorks Simulation. Môžete teda robiť viac skúšok a overovaní samostatných dielov i zostáv vo viacerých prevádzkových prostrediach.

SolidWorks Simulation Professional poskytuje okrem funkčnosti simulácie návrhov obsadených v SolidWorks Sumilation ešte nástroje pre tvorbu kompletného virtuálneho testovacieho prostredia a optimalizáciu overených návrhov.

Môžete skúmať a optimalizovať zostavy ľubovoľného rozsahu

 • vyhodnocuje sily a napätia pôsobiace medzi dielmi vo vzájomnom kontakte, vrátane trenia.
 • umožňuje spájať súčasti s vôľami alebo medzerami bez ich úprav.
 • umožňuje vyskúšať zaťaženie ložiska, sily, tlaky a krútiace momenty.
 • pri modelovaní skutiek, čapov, pružín a ložísk možno využiť konektory alebo virtuálne spojovacie súčasti.
 • pri dieloch a zostavách môžete vytvárať siete s použitím užívateľských nástrojov pre diagnostiku siete, vrátane prechodov a miestneho zjemnenia siete.
 • grafy sledovania trendu a náhľadu na dizajn podporujú robenie optimálnych zmien v priebehu práce.
 • SolidWorks dokáže podľa potreby automaticky zjemniť alebo zhrubnúť sieť a zaistiť tak presnejšie riešenie.

Môžete simulovať rázové skúšky pri dieloch alebo zostavách

 • môžete vypočítať zaťaženie pri zrýchlení, napätí a posunmi, keď súčasti narazia na dno alebo do seba navzájom.

Môžete analyzovať pohyby zostavy behom procesu alebo úkonu

 • úplne nové užívateľské prostredie umožňuje definovať štúdie pohybu založené na udalostiach v modeli.
 • akcie môžu byť vyvolané novými pohybovými senzormi, časom alebo dokončením predchádzajúceho úkonu.
 • nové servomotory umožňujú lepšie ovládanie pohonných mechanizmov modelu.

Porozumiete vplyvu teplotných zmien na diely a zostavy

 • môžete skúmať prenos tepla vedením, prúdením a žiarením.
 • k dispozícií sú izotropné, ortotropné a tepelne závislé vlastnosti materiálov.

V návrhoch môžete simulovať vibrácie alebo zrútenie konštrukcie

 • zistíte, ako vibrujúce  alebo nestabilné režimy môžu skrátiť životnosť zariadenia a spôsobiť neočakávané zlyhanie.

Zistite, aký je vplyv cyklického zaťažovania na životnosť produktu

 • umožňuje zistiť očakávanú životnosť systému alebo kumulatívne poškodenie po určitom počte cyklov.
 • zaťaženie možno definovať pomocu importovaných dát histórie zaťaženia zo skutočných fyzických skúšok.

Overte si súlad s vyžadovanými normami pre tlakové nádoby

 • možno kombinovať rôzne konštrukčné a teplotné zaťaženie podľa Vašich potrieb.
 • linearizuje napätie na akomkoľvek reze.