SOLIDWORKS Simulation Standard

SOLIDWORKS Simulation Standard poskytuje konštruktérom intuitívne virtuálne prostredie pre statickú analýzu, časovo riadený pohyb a únavu vysokým počtom záťažových cyklov, takže môžu odpovedať na bežné konštrukčné problémy s riešením integrovaným do 3D CAD softvéru SOLIDWORKS. Funkcie Sledovanie trendu a Náhľad na návrh umožňujú vybrať optimálny variant už počas práce na návrhu. S využitím súbežného kostrukčného prístupu, SOLIDWORKS Simulation Standard pomáha konštruktérom včas rozoznať, či ich výrobok bude fungovať správne a akú bude mať životnosť.

Riešenie SOLIDWORKS Simulation Standard zahŕňa:

  • sledovanie trendu
  • analýzy metódou konečných prvkov
  • pohybové štúdie
  • lineárne napätové analýzy
  • únavové analýzy
  • pevnostné analýzy