Prečo SolidWorks a SolidCAM do škôl?

Dnešné silné konkurenčné prostredie núti nielen firmy, ale i vzdelávacie inštitúcie, aby program vzdelávania orientovali na túto časť problematiky, v ktorej je stále nedostatočný počet kvalifikovaných ľudí.

Práve z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby naša budúca generácia tvorila kvalifikovanú pracovnú silu a vytvárala tým silné zázemie pre strojársky priemysel, ktorý má v mnohých oblastiach Slovenska dlhoročnú tradíciu.

Firmy, pôsobiace na Slovensku neustále pociťujú nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Znalosti v oblasti konštruovania a obrábania sú v období dneška veľmi žiadané. Je preto veľmi dôležité zamerať výuku na stredných i vysokých školách smerom k modernizácií a zaradiť do procesu výuky predmety, pomocou ktorých majú i študenti lepšie podmienky pre uplatnenie svojich vedomostí na trhu práce.

Ponuka, ktorá sa Vám práve dostala do rúk, určite stojí za to, aby ste jej venovali pár minút a mohli zvážiť, čo všetko môže priniesť vašej škole. Je to na jednej strane uľahčenie práce vyučujúcich, na druhej strane zefektívnenie a zatraktívnenie výuky pre študentov a v neposlednom rade taktiež zatraktívnenie celej školy, pretože škôl, ktoré ponúkajú študentom najmodernejšie postupy a metódy výuky je u nás stále nedostatok.