SolidWorks Standard

Pracujte rýchlejšie s neviazaným výkonom a ľahkosťou používania vrátane obľúbených Windows® funkcionalít ako napr. drag-and-drop, point-and-click a copy-and-paste. So softvérom SolidWorks Standard sú dáta z vášho návrhu 100% editovateľné a závislosti medzi modelmi, zostavami a výkresmi sú vždy aktualizované.

Jednoduché ovládanie softvéru

Redukujte počet krokov návrhu, znížte zmätkovosť a minimalizujte únavu s intuitívnymi nástrojmi zobrazovacích a kontrolných funkcií.

2D do 3D translačné nástroje

Editácia a správa DWG výkresov v ich nativnej podobe pomocou editačného nástroja DWGEditora. Je to editačný nástroj, ktorý ponúka uživateľské rozhranie známe AutoCAD uživateľom. Chráňte hodnotu vašich dát s najlepšími dostupnými prechodovými nástrojmi vrátane rozsiahlej Help podpory pre AutoCAD použivateľov, možnosť uchopenia 2D výkresov do SolidWorks výkresov, podpora 2D geometrie vrátane externých referencií /xrefs/ a zobrazenie skladania – je to nástroj, ktorý umožňuje postaviť 3D modely oveľa ľahšie z DWG dát.
Zmocnite sa celej sady inovatívných nástrojov implementovaných iba do konštrukčného systému SolidWorks Standard !

Unikátne nástroje

 • Analýza modelu – ľahká analýza celistvosti návrhu s Simulation Xpress. Je to prvá implementovaná analýza dostupná pre testovanie modelov rýchlo a ľahko vo vnútri 3D konštrukčného systému.
 • Komunikácia – zdieľanie koncepčných návrhov pomocou eDrawings-prvého nástroja, ktorý dramaticky uľahčuje komunikáciu s 2D a 3D konštrukčnými informáciami cez Internet.
 • Nástroje na tvorbu strojov – použite celú sadu nástrojov na zváranie a vytváranie prútových konštrukcií. Dostaňte taktiež najlepší nástroj vo svojej triede na tvorbu plechových dielov Sheetmetal s ľahkým prístupom do knižnice vysekávacích a tvarovacích nástrojov
 • Nástroje na tvorbu spotrebných výrobkov – zrýchlite návrh spotrebných výrobkov s vylepšenými nástrojmi na ľahkú manipuláciu s plochami, riadenie krivosti plôch a vytváranie odseknutí na tenkostenných modeloch.
 • On-line pripojenie ku knižnici hotových modelov – šetrite čas s 3D ContentCentral prvého web zdroja dielov, ktorý podporuje 3D CAD systém uživateľov s pripojením na komponenty z popredného on line katalógu.
 • Nástroje konfigurácie – zjednodušte znovupoužitie dielu použitím variácií dielu alebo zostavy vo vnútri dokumentu.

Modelovanie

Vytvárajte ľahko nový dizajn s prvkami ako natiahnutie, orotovanie, tenkosteny, viacnásobné kopírovanie, diery použijúc unikátnu feature-based modelovaciu techniku.

 • Zrýchlenie vytvárania modelov s unikátnou kontrolou viacnásobných tiel
 • Vytváranie zmien návrhu s "drag-and-drop" funkcionalitou s jednoduchým dynamickým editovaním prvkov a škíc.

Vytváranie zostáv

Priame referencie na diely a riadenie vzťahov pri tvorbe nového dielu. Získajte neobmedzený výkon pre tvorbu rozsiahlých zostáv s tisíckami komponentov, uchopte a pustite diely na požadované miesto.

 • Navrhujte rýchlejšie so zrkadlenými komponentami, čo ponúka schopnosť vytvoriť nový diel a zostavu na existujúcej geometrii návrhu.
 • Zrýchlite prácu so SmartMates uchytávaním, ľahko detekujte konfliktné väzby s unikátnou Mate diagnostikou a ľahšie tak opravujte jednotlivé entity. swx_s3_1
 • Simulujte pohyb a mechanické vzťahy medzi telami s unikátnou simuláciou reálneho stavu Physical Simulation
 • Zjednodušte opakujúce sa úlohy so Smart Part technológiou, ktorá je inováciou pri automatizácii štandardného vkladania kolíka do diery, ako napr. pridávanie podložiek a matíc do správnej polohy

2D výkres

Kompletne hotové konštrukčné výkresy bez vytvorenia jedného oblúka alebo čiary. Vytvorte plne asociatívne výkresy s pohľadmi, rozpiskami a okamžitou aktualizáciou ak prebehne zmena na zostave alebo dieli.

 • Vytvárajte výkresy automaticky z 3D modelov, vrátane viacnásobných pohľadov, kót a poznámok. Šetrite čas s preddefinovanými pohľadmi.
 • Porovnávajte ľahšie výkresy pre lepšie pochopenie zmien vo výkresoch, ktoré boli vykonané medzi jednotlivými verziami
 • Vytvárajte kusovníky pre projekty jedným kliknutím. Automatické pridávanie pozícií ku každému komponentu v pohľade s riadením umiestnenia a zarovnávaním.

Plochy

Vytváranie komplexných plôch použijúc lofty a sweepy s riadiacimi krivkami, fill-in diery, bežce na kontrolu tangentnosti. Predĺženie, skrátenie, zaoblenie a intuitívne zošívanie plôch. Zmenšenie a násobenie plôch. Operácie posúvania, rotácie, kopírovania zrkadlenia plôch pre ľahšiu manipuláciu s plochami.

FeatureWorks

Jedná sa o modul, ktorý umožňuje uživateľom SolidWorks parametrické rozpoznávanie prvkov. Výsledkom tak je rozpoznanie prvkov z modelu „balvanu“ z iného CAD systému, čo umožňuje produktívnejší prevod 3D dát pri importovaní súborov do SolidWorks-u.

Výmena dát

SolidWorks Standard poskytuje datové translátory z a do takmer všetkých strojárskych CAD produktov na trhu:

CGR (Catia graphics) SAT (ACIS) IGES
HCG (Catia vysoko VDA-FS STEP
komprimovaná grafika) VRML PDF
Pro/ENGINEER STL TIFF
IPT (Autodesk Inventor), RealityWave JPG
Mechanical Desktop Parasolid DWG
Unigraphics HSF (Hoops) DXF
PAR (SolidEdge) Viewpoint TIFF
CADKEY    

Help

SolidWorks Standard obsahuje HTML pomocníka s hyperlinkami a animáciami, ďalej online tutoriál a dizajn portfólio s inštrukciami pre popis operácie.

Jazyková podpora

Čeština, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Japončina, Čínština, Kórejčina, Ruština, Španielčina, Polština.

Podporované štandardy

ANSI , DIN, ISO , GOST, JIS, GB, BSI