SOLIDWORKS Visualize

Produkty SolidWorks® Visualize (predtým známe pod názvom Bunkspeed) prinášajú sadu samostatných softvérových nástrojov, ktoré kombinujúci možnosti špičkového renderovania s nástrojmi pre navrhovanie a s pracovnými postupmi umožňujúcimi jednoduchú a rýchlu tvorbu vizuálneho obsahu konštruktérom, inžinierom, pracovníkom z marketingu i ďalším tvorcom obsahu. Importujte súbory z riešení SOLIDWORKS, Autodesk Alias®, Rhino®, SketchUp® a mnohých ďalších CAD formátov a vytvárajte pôsobivé scény a tak realistický obsah, ako je len možné.

Produkty SOLIDWORKS Visualize pomáhajú organizáciám, vrátane netechnických používateľov, využiť 3D CAD dáta k tvorbe fotorealistického marketingového obsahu, ktorý je za pár minút pripravený pre tlač i web. Produkty SOLIDWORKS Visualize prinášajú fotografický obsah, ktorý jasne a emotívne predstavuje výrobky v reálnom prostredí - od statických obrázkov cez animácie až po prepracovaný webový obsah. Jednoduché a intuitívne rozhranie poskytuje používateľom nástroje k ľahkej tvorbe bohatého obsahu. Všetci rôzne zdatní používatelia môžu prijímať lepšie rozhodnutia na základe 3D obsahu - rýchlo, ľahko a zábavnou cestou.
Prostredníctvom zlepšovania koncepčných návrhov, ktoré sú prehliadané počas fáz konštruovania, vývoja a marketingu, pomáhajú produkty SOLIDWORKS Visualization používateľom aj partnerom projektu vyberať, posudzovať, zlepšovať a predávať tie najlepšie a najrobustnejšie koncepčné návrhy, ešte pred tým, ako sú projektom priradené nákladné zdroje na konštrukciu, prototypovanie a marketing. Pomôžte znížiť chybovosť a zaistite, aby sa výrobky dostali na trh rýchlejšie:

Zlepšite interné navrhovanie, inžinierstvo a posudzovanie obchodníkmi a pomôžte prijímať konečné rozhodnutia na základe lepších podkladov. Zásadným spôsobom znížte náklady aj počet fyzických prototypov a dospejte ku konečnému rozhodnutiu o návrhu oveľa efektívnejšie. Dodávajte fotorealistické zábery a obsah marketingovému oddeleniu oveľa skôr a prispejte tak k propagácii najnovších výrobkov v tlači i na webe.

SOLIDWORKS Visualize Professional

Je rozsiahla sada nástrojov pre jednoduché vytváranie interaktívneho obsahu ako obrázkov, či animácií. S týmto nástrojom a za pomoci CAD dát dokážete rozpovedať hlbší príbeh produktu. Vygenerovaním snímok fotografickej kvality, interaktívnymi animáciami a 360 stupňovými snímkami efektívne odkomunikujete aj tie najzložitejšie dizajnové detaily. SOLIDWORKS Visualize Professional zahŕňa všetky skvelé vlastnosti SOLIDOWORKS Visualize Standard, plus pokročilé funkcie ako: animácie, nástroj na prezentovanie v reálnom čase, fotografické filtre, poradie renderovania a množstvo iných.

SOLIDWORKS Visualize Standard

Je najrýchlejší a najjednoduchší spôsob pre každého, kto potrebuje z 3D dát vytvoriť snímky vo fotografickej kvalite. Už žiadne ďalšie ústupky kvalite prezentácii dizajnu a marketingovým materiálom spoliehaním sa na snímky obrazovky, alebo nákladné fotografie fyzických prototypov na prezentáciu budúcich produktov. S Visualize Standard vytvoríte emocionálny obsah rýchlo a jednoducho, čím podporíte proces vývoja a poskytnete marketingové materiály vo fotografickej kvalite skôr, ako ste si kedy predstavovali.

SOLIDWORKS Visualize Boost

Odošle renderovacie úlohy vyhradenému klastru stroja/strojov s cieľom okamžite zrýchliť vykresľovanie na vašom zariadení, čím zefektívni produktivitu práce. Podobne ako funguje poradie tlače vo vašej kancelárii, SOLIDWORKS Visualize Boost poskytuje používateľom SOLIDWORKS Visualize Professional posielať úlohy iným zariadeniam, čím uvoľní vaše zariadenie pre prácu s Visualize, CAD alebo inými podobne náročnými aplikáciami.