Výroba

Od roku 2007 sa služby poskytované spoločnosťou AXYZ - CNC s.r.o. presunuli aj do oblasti výroby. Vyrábame tvarovo-zložité diely na základe výkresovej dokumentácie od zákazníka, ako aj jednoduchšie súčiastky, resp. menšie série. Vo výrobe používame 8 CNC strojov (obrábacie centrá, sústruh, rezačku a brúsku na plocho).

Väčšie diely obrábame na 4-osom frézovacom centre, ktoré má rozmer pracovného stola 2000x800x900 mm. Tvarovo zložité diely obrábame pomocou prepojenia so softvérom SolidCAM.

Našou hlavnou výhodou je však konštrukčné pracovisko, ktorého časť je zriadená priamo vo výrobe, čím dokážeme pružne reagovať na potreby zákazníka.

Náš strojový park

 • 1 x 5 osé Vertikálne obrábacie centrum / 762x508x508 / HAAS 750SS
 • 1 x 4 osé Vertikálne obrábacie centrum / 1600x800x800 / IBARMIA ZVH 45/L
 • 1 x 3 osé Vertikálne obrábacie centrum / 762x406x508 / HAAS VF2 
 • 1 x 3 osé Vertikálne obrábacie centrum / 1100x650x600 / TOYODA MITSUISEIKI FU 1165
 • 2 x 3 osé Vertikálne obrábacie centrum / 610x460x480 / BOST BMC 600
 • 1 x 3 osá Nástrojová frézka / 1050x590x540 / XYZ
 • 1 x Brúska na plocho / automatický prísun 650 x 300
 • 1 x CNC Sústruh Goodway GLS-2000 LM
 • 1 x CNC nástrojársky sústruh XYZ
 • 1 x drôtová rezačka ROBOCUT FANUC c600iA / 1050 x 820 x 300 /, max. uhol rezu 45°

Kvalita

 • 3D meracie zariadenie ABERLINK 1500 x 500 x 1000

Naše stroje v akcií

 

Vo výrobe, ako aj konštrukcii používame CAD/CAM riešenie SolidWorks/SolidCAM. Tu si môžete pozrieť, čo pravidelne vyrábame: