STN / DIN Diely Potrubných Systémov

je databáza normalizovaných dielov používaných na tvorbu potrubných systémov, ktorá obsahuje základné diely z STN a DIN noriem. Databáza je určená pre užívateľov SolidWorks Premium.

Túto databázu aktualizujú pracovníci spol. AXYZ-CNC, s.r.o. v Martine podľa platných noriem STN a DIN. Normalizované diely sú spracované pomocou typových rád a jednotlivé rozmerové rady sú riadené pomocou tabuľky.