STN/DIN Knižnice pre SolidWorks

Normalizované diely a profily ku 3D CAD systému SolidWorks (Viac ako 3 000 normalizovaných súčiastok)

STN Normalizované diely je databáza normalizovaných dielov, ktorá obsahuje základné spojovacie a poistné súčiastky. Užívatelia systému SolidWorks, no hlavne tí, ktorí majú zakúpený základný balík SolidWorks môžu používať normalizované diely za nižšiu cenu. Túto databázu pripravili pracovníci spoločnosti AXYZ-CNC s.r.o, Martin podľa platných noriem STN. Do namodelovaných zostáv tak možno ľahko a hlavne efektívne vkladať spojovacie súčiastky z noriem STN. Normalizované súčiastky  sú spracované pomocou typových rád a jednotlivé rozmerové rady sú riadené pomocou tabuľky spracovanej pomocou Excelu. Pri vkladaní normalizovaných súčiastok do zostáv využívame funkcionalitu SolidWorks ktorá má názov Knižnica návrhov, ktorú obsahuje každý balík SolidWorks.