STN Zvárané Profily

STN profily obsahujú databázu normalizovaných konštrukčných profilov, ktoré sa používajú na tvorbu prútových konštrukcií (zvarencov). Jedným zo silných nástrojov SolidWorks je veľmi rýchla tvorba prútových konštrukcií. Jednotlivé časti prútovej konštrukcie možno aj v režime modelu spájať zvarmi, čím je vytvorený model zvarenca. Konštrukcie možno dopĺňať prvkami, ktoré sú dôležité pre tvorbu zvarencov (napr. výstuhy, záslepky, kútové zvary, atď.).

Pri tvorbe výkresu zvarenca možno automaticky zobraziť tabuľku spotreby jednotlivých profilov s najdlhšími rozmermi, čo uľahčí prácu pri určení spotreby materiálu pre sklad.

SolidWorks umožňuje jednoducho a interaktívne vytvárať prútové zvárané konštrukcie pomocou 3D škicára a funkcie Viacmodelové Telá, pričom vytvorená škica umožňuje pripojiť požadovaný profil z STN ale aj ISO, ANSI, DIN, BSI, atď.