TDS Technik

Stručný popis nadstavby pre SolidWorks.

Normalizované diely:

 • Databanka s rozsiahlym sortimentom normalizovaných dielov
 • Údaje podľa najnovších noriem ČSN EN ISO
 • Plne parametrické modely (so zachovanou históriou modelovania – stromom prvkov)
 • Vyhľadávanie dielu podľa čísla alebo názvu normy
 • Vyhľadávanie podľa triediaceho kódu u noriem STN
 • Voľba povrchovej úpravy
 • Údaje o materiáloch
 • Užívateľské poznámky
 • Väzba na skladovú databázu

Práca v zostave:

 • Vkladanie modelu
 • Možnosť výmeny vlastného alebo cudzieho modelu

Výpočty:

 • 30 typov kontrolných a pevnostných výpočtov (ozubené kolesá, reťaze, ložiská, nosníky, zvary, rozvinuté dĺžky, pružiny, kliny, perá, skrutky, matice, čapy, kolíky, drážkované spoje, a iné)
 • Výpočet rozvinu plášťov telies, prienikov a prechodov (samostatný výpočet, bez väzby na SolidWorks)
 • Tlač prehľadnej výpočtovej správy
 • Prepínanie jazyka vo výpočtovej správe (česky, anglicky, nemecky, slovensky, prípadne poľsky)
 • Voľba rozsahu výpočtovej správy

Sústava tolerancií a uloženie ISO:

 • Zobrazenie odchýliek pre danú toleranciu alebo uloženie
 • Nájdenie zodpovedajúcej tolerancie pre zadané odchýlky
 • Nájdenie zodpovedajúceho uloženie pre zadanú vôľu alebo presahy

Prevody jednotiek:

 • Prevod medzi jednotkami SI a ďalšími používanými jednotkami
 • Prevod medzi číselnými sústavami
 • Informácie o sústave SI

Bonus: 2D nadstavba pre 2D Editor (DWG editor)

 • Jednoduché nastavenie formátu, mierky výkresu a mierky kótovania
 • Vylepšená práca s hladinami
 • Vylepšené kótovanie a editácia kót
 • Vykresľovanie značiek technického kreslenia (drsnosti, zvary a in
 • Vykresľovanie závitov
 • Automatické a ručné polohovanie
 • Konštrukčné čiary a ďalšie kresliace pomôcky
 • Automatické vygenerovanie kusovníku

Užívateľské rozhranie a možnosti prispôsobenia:

 • Príjemné užívateľské rozhranie
 • Vlastný zoznam obľúbených noriem pre zrýchlený prístup
 • Mnoho volieb pre určenie cieľovej zložky a názvu súboru generovaných modelov
 • Nástroj, ktorý umožňuje u sieťových inštalácií nastaviť spoločnú konfiguráciu určenú administrátorom