Tvorba Postprocesorov

Postprocesory sú prechodným článkom medzi CAM systémom a riadiacim systémom CNC stroja. SolidCAM je systém univerzálny, schopný efektívne podporovať širokú škálu CNC technológií.

Postprocesor

v SolidCAMe nie je len jednoduchý prekladač dráh nástroja do kódu zrozumiteľného pre riadiaci systém, ale je to vlastne definícia možností stroja s konkrétnym riadiacim systémom a to napríklad vrátane strojných cyklov, možností maximálnych otáčok a posuvov, atď.

Nemusí byť pravidlom, že dva stroje s rovnakým riadiacim systémom možno riadiť rovnakým programom, pretože tam môžu byť malé odlišnosti v možnostiach stroja a tu sa ukazuje sila užívateľského komfortu SolidCAM. Z podporovaných systémov môžme mimo iných menovať Sinumerik, Heidenhain, Fanuc, Acramatic Mazak, ISO, atď.,

Vďaka otvorenej možnosti vlastnej konfigurácií postprocesorov máme možnosť prispôsobiť SolidCAM presne svojim požiadavkám. V predajnej sieti SolidCAM vždy preferujeme ponúknutie technických služieb zákazníkovi a ich poskytnutie k jeho úplnej spokojnosti.

img alt="" src="/ckfinder/userfiles/images/img56.jpg" />Postprocesory sú súčasťou ponuky týchto služieb a výsledky našich postrocesorov sú vždy lepšie, ako keď si ich zákazník zariaďuje vlastnými silami bez dostatočných skúseností. Sebelepšie generátory postprocesorov na tomto fakte nedokázali nič zmeniť.

Správa programov

SolidCAM obsahuje nielen výkonný a modifikovateľný postprocesing, ale i ďalšie podporné prostriedky, ako je správa nástrojov, jednoduchý výstup, podpora podprogramov a transformácií.

Nechýba tu ani dávkové spracovanie zadania (projektu) a to i v prípade, že sa jedná o viac modelov a technologických pracovísk.

Samozrejmosťou je prehliadanie hotového projektu z pracoviska zriaďovateľa. Manažér zákazky, ale i pracovisko, môže mať okamžite k dispozícií aktuálny stav ako na procovisku programátora, tak i na dielni.

Nechýba okamžitý prístup k už hotovým zákazkám - programom, plánovaniu a príprava na základe neúplného zadania zákazky. Overenie nového zadania modelu proti už hotovej zákazke, atď. SolidCAM je nielen výkonný CAM systém, ale i spoľahlivý asistent v oblasti CNC programovania.

Zriaďovací list

Užívateľ si môže podľa svojej potreby zvoliť do akého formátu si nechá zriaďovací list vygenerovať. SolidCAM podporuje tieto formáty: HTML, RTF, XLS. Možnosť nechať vygenerovať zriaďovací list do excelu je novinkou.

Teraz sme schopní upraviť zriaďovací list zákazníkovi presne na mieru. Zákazník si môže i po vygenerovaní do zriaďovacieho listu dopísať alebo pridať všetko, čo považuje za potrebné a nesúvisí s výstupom CAMu, napr. celková doba programovania, podobné programy, atď...