Výrobný systém Epropos

EPROPOS - Tvorba dokumentov jediným kliknutím

Automaticky vytvára:

  • Dopyty – na jedného alebo viacerých dodávateľov
  • Cenové ponuky
  • Objednávky – na materiál, kooperácie
  • Sprievodky (technologické postupy)
  • Stavy rozpracovania výroby, kde sa diel nachádza
  • Dodacie listy – čiastočné, úplné atď.
  • Faktúry