WEBINÁR: Optimalizácia tvaru podľa výsledkov simulačnej topológie

Zámer konštrukcie je často v priamom protiklade s výsledkami napr. pevnostnej analýzy.
Kritické súčiastky výrobku musia spĺňať v prvom rade funkčnosť, vyrobiteľnosť, životnosť a celú radu ďalších hľadísk.
Ľudským úsudkom je ťažké, ak nie nemožné nájsť tvar, aby vyhovoval všetkým uvedeným požiadavkám.
SOLIDWORKS Simulation prináša funkciu neparametrickej optimalizácie topológie dielov, ktorá spája prístup klasického konštruovania s využitím pevnostnej analýzy.

Príďte sa pozrieť, ako s prehľadom riešiť náročné úlohy moderného navrhovania strojných súčastí.
Webinár bude vysielaný v českom jazyku.

Tešíme sa vašu účasť na tomto bezplatnom webinári. Po jeho skončení bude otvorený priestor pre vaše otázky.

ZAREGISTRUJTE SA UŽ DNES.